Sunteţi aici: Pagina principală // Actualitate

Stroeştiul, un fel de „Observator turistic” al zonei

Culmile dealurilor din comuna Stroeşti oferă vizitatorilor peisaje unice în judeţ. Aşezată în depresiunea de la „umbra Carpaţilor româneşti”, într-un colţ de natură deosebit, localitatea Stroeşti oferă un relief local inedit. Locurile sunt unice prin frumuseţea lor specifică. Satele se răsfiră pe Valea Cernei, în tăinuitele înfundături ale văii, iar ţinutul este dominat de dealul Măgura Slătiorului. Acest deal se află pe drumul care uneşte „ Drumul Haniei”, pornind din satul Obroceşti către punctul cel mai înalt al acestuia, numit „La Observator”, din înălţimea căruia se poate vedea în direcţia celor patru puncte cardinale o privelişte plină de farmec. Această înălţime semeaţă, adevărată strajă a satelor de pe Cerna este încărcată de cântec şi legendă. Punctul „Hania – La Observator” este singurul loc din care se poate vedea şi admira la hotarul nord-estic impunătoarea Mânăstire Hurez, construită din porunca voievodului Constantin Brâncoveanu. Tot de aici, la stânga soarelui care răsare se zăresc casele comunei Vaideeni, orânduite ca o coroană a unui pom fructifer de primăvară, care îşi pierde treptat poalele în lunca brăzdată de apele vijelioase şi învolburate ale Luncavăţului. În prim plan se vede comuna Slătioara, cu meşterii ei olari şi cu mica pădure de mesteceni care dau zonei o frumuseţe deosebită. Tot de aici, din punctul „Hania – La Observator” se poate vedea la apus semeaţa culme a dealului Ulmet, iar spre miazăzi se zăreşte comuna Copăceni, scăldată de apele pârăului Cerna, care izvorăşte de sub vârful Ursu curgând domol la vale şi adunând blând în drumul lui toate izvoarele de pe pantele Munţilor Căpăţânii. La răsărit se vede Cernişoara, iar privirea poate străbate până la hotarul dintre comuna Măldăreşti şi Tomşani, localităţi udate de apele Luncavăţului şi Bistriţei până ce acestea se amestecă spre cele ale Oltului. Privind locul în care este aşezată, localitatea Stroeşti are o particularitate aparte, prin priveliştea spectaculoasă pe care o oferă trecătorilor: „Dacă priveşti în toate direcţiile din Punctul „Hania – La Observator” localitatea are o salbă complexă de peisaje unice, care îţi taie respiraţia. Pe această gură de rai s-au făurit inegalabile frumuseţi spirituale, s-au născut oameni minunaţi, care şi-au făcut o legătură trainică cu pământul natal. Aşa poate fi descrisă lumea noastră, un loc binecuvântat de Dumnezeu, o aşezare cu o panoramă unică, proprie numai meleagurilor stroeştene”, ne descrie ZONA primarul Toma Ciolacu.

 

Hărnicia locuitorilor şi-a pus amprenta asupra acestor locuri

În acest cadru natural de o frumuseţe rară îşi duc traiul peste trei mii de suflete. Sunt locuitorii comunei Stroeşti, oameni mândri de obârşia lor şi harnici. Vechii locuitori au fost dulgheri şi ştiau să construiască case, să ridice şoproane şi pătule, să meşterească diferite lucrări din lemn şi alte materiale de construcţii. Denumirea ocupaţiei lor a ajuns să dea, de fapt, şi numele localităţii. Nu degeaba denumirea comunei Stroeşti provine de la cuvântul de origine slavă „straiti” ceea ce înseamnă „ a construi”, o noţiune justificată, deoarece exprimă îndeletnicirea locuitorilor. De la un capăt la altul, localitatea este brăzdată de apele pârăului Cerna şi afluentului său, pârâul Aninoasa, pe văile cărora sunt răspândite micile aşezări. Din cele cinci sate componente ale localităţii, satele Stroeşti, Cireşu şi Pojogi sunt aşezate pe partea dreaptă a pârâului Cerna care curge până când apele sale repezi se amestecă în cele ale Olteţului. Din acest motiv, denumirea acestei ape curgătoare provine din cuvântul slav „ciornâi”, care înseamnă „negru”. Singurul sat din comuna Stroeşti care nu s-a format pe valea unei ape este satul Dianu, despre numele căruia bătrânii satului povestesc că ar proveni de la zeiţa Diana, protectoarea animalelor care intrau în atenţia vânătorilor în vremurile trecute: „Satele aşezate de-a lungul celor două văi: Cerna şi Aninoasa, adăpostesc comori nemuritoare ale istoriei locale, ale înţelepciunii, talentului şi hărniciei locuitorilor acestor meleaguri. Frumoasa panoramă unică din punctul „Hania”, priveliştile scăldate în soare şi pline de verdeaţă sunt completate de oamenii primitori şi harnici ai locului” ne-a declarat primarul. Aşezată la poalele Măgurii Slătiorului, pe strâmtele văi ale pâraielor Aninoasa şi Cerna, localitatea a fost atestată documentar într-un hrisov în care este consemnat satul Stroeşti, emis la 20 mai 1526 (7034), în cetatea de scaun de la Târgovişte, prin care voievodul Radu de la Afumaţi, domnul Ţării Româneşti, dăruieşte jupâniţei marelui ban Barbu ceata lui, dar şi dreptul de proprietate asupra acestui sat. Jupâniţa, la rândul ei, dăruieşte Mânăstirii Bistriţa satul şi trei sălaşe de ţigani, care urmau să fie trecute în proprietatea altcuiva după moartea ei: „Documentele prin care este atestată localitatea, glăsuiesc cu claritate despre istoria acestei vetre străvechi, despre oamenii ei. Mărturiile istorice confirmă din plin că pe aceste ţinuturi a existat viaţă, că satele tradiţionale s-au dezvoltat continuu datorită hărniciei locuitorilor acestei aşezări”, spune primarul Toma Ciolacu.

 

Comuna, dotată cu utilaje prin Gal Horezu

Comuna Stroeşti va fi dotată cu noi utilaje prin intermediul Gal Horezu. Primarul Toma Ciolacu este bucuros pentru că, în acest fel, va putea să rezolve noi probleme în localitate. „Suntem foarte mulţumiţi, pentru că suntem membri în acest GAL. Ni s-au alocat fonduri pentru construirea a două locuri de agrement pentru copii în satele Stroeşti şi Cireşu, s-au reabilitat căminele culturale din satele Stroeşti şi Dianu. Localitatea mai are două cămine culturale, în satele Pojogi şi Cireşu, care vor intra şi ele într-un proiect de reabilitare. Tot prin GAL am achiziţionat un buldoescavator, iar în prezent ni se va aloca suma de 60.000 de euro, bani cu care vom cumpăra un tractor şi o remorcă. A fi primar înseamnă responsabilitate, comparativ cu funcţia de viceprimar prin care am trecut, care implică activitate de organizare şi nu are o răspundere atât de mare, din punct de vedere al documentelor şi al contractelor. Pentru mine a fi primar nu este un lucru foarte greu, pentru că ştiu să mă implic în astfel de situaţii şi să îmi asum toate responsabilităţile. Din această primărie nu pleacă nici un document necitit de mine. Împreună cu actualul viceprimar, Constantin Prostoiu, dar şi cu domnul Tudor Velcu Istocescu suntem acea echipă pentru şi în folosul comunităţii. Pentru mine, a fi primar înseamnă onoare, înseamnă să fii sincer, să fii un om cu răbdare, care să nu se înconjoare de oportunişti şi să nu facă politică în primărie. Iar eu sunt un om corect, preţuiesc competenţa şi calitatea, şi nu fac lucrurile cu jumătate de măsură”, mai spune primarul.


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.