Sunteţi aici: Pagina principală // Economie

SC Forconcid SA si-a redus cifra de afaceri la jumatate

Săptămâna trecută, conducerea societăţii Forconcid SA Râmnicu Vâlcea a dat publicităţii rezultatele economico-financiare ale întreprinderii, înregistrate în cursul primului trimestru din acest an. Astfel, potrivit acestui raport, SC Forconcid SA a realizat în primele trei luni din 2010 o cifră de afaceri de peste 2,36 milioane de lei, la jumătate faţă de nivelul din perioada similară a anului 2009. Cheltuielile totale ale societăţii în primul trimestru din 2010 au fost de 2,33 milioane de lei, ceea ce a dus la realizarea unui mic profit, de circa 51.000 de lei (faţă de 200.000 de lei în primul trimestru din 2009). La sfârşitul anului trecut, SC Forconcid SA avea datorii totale de 74,6 milioane lei (peste 18,2 milioane de euro), dar avea creanţe totale de încasat de peste 81 milioane de lei. Societatea a realizat anul trecut o cifră de afaceri de circa 61 milioane de lei (aproape 15 milioane de euro) şi venituri totale de 61,55 milioane lei. În aceste condiţii, SC Forconcid SA a realizat un profit de circa 1,9 milioane lei cu mai puţin de 290 de salariaţi. Comparativ cu aceste date, SC Forconcid SA a realizat în 2008 venituri totale de 144 milioane de lei şi un profit net de 11,26 milioane lei. SC Forconcid SA a continuat declinul economic, în condiţiile în care societatea a reuşit să realizeze doar 45% din cifra de afaceri realizată în primele nouă luni din 2008. Recent, acţionarii de la SC Forconcid SA au aprobat cu unanimitate de voturi proiecte de hotărâri care privesc descărcarea de gestiune a administratorilor Paul Bică, Dan Călin Danci, Marin Stan, Elena Ilinca şi Vasile Nicolcioiu, pentru exerciţiul economico-financiar al anului 2009; proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2010 şi strategia activităţii SC Forconcid SA pentru anul 2010; planul de investiţii, lista de măsuri şi cheltuieli pentru securitate şi sănătate în muncă, cheltuieli pentru activitatea de mediu, cu sumele aferente şi lista propunerilor de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, pentru anul 2010; plafonul de credite necesar anului financiar 2010 şi 2011 până la prima adunare generală a acţionarilor, de 2 milioane de euro pentru investiţii (cu posibilitatea Consiliului de Administraţie de a ajusta titlurile de investiţii, în funcţie de specificul lucrărilor contractate), mărirea liniei de credite, în valoare de 1,5 milioane lei – pentru garanţii de buna execuţie şi participare la licitaţie şi 5,5 milioane lei – pentru linie de creditare pentru activitatea curentă, dar şi contractul colectiv de muncă pentru perioada 2010 – 2011.

Acţionarii au aprobat rezultatele financiare pe 2009
În urmă cu o lună, la sediul SC Forconcid SA a avut loc şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor, şedinţă la care au participat mai puţin 75% din numărul total de acţiuni al firmei. Cu unanimitate de voturi s-au aprobat astfel propunerile privind raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2009; raportul comisiei de cenzori şi al auditorului extern, cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar 2009; bilanţul contabil pe anul trecut, contul de profit şi pierderi şi repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2009; participarea administratorilor la profit în procent de 10%, reprezentând circa 260.000 de lei, atribuite conform actului constitutiv al societăţii. Pentru unele destinaţii ale profitului net nerepartizat (rezerva legală, acoperirea pierderii, alte rezerve, dividende) s-a decis ca 50% din profitul net să fie trecut la capitolul „Alte rezerve”, respectiv 1,15 milioane lei şi 50% pentru dividende acţionari, respectiv 1,15 milioane lei. Plata dividendelor SC Forconcid SA se va efectua după data încasării debitelor înregistrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA, în valoare de circa 10 milioane de euro. Anul trecut, un fond de plasamente diversificate a investit aproape 400.000 de lei în titlurile societăţii Forconcid SA. Astfel, SC Forconcid SA a atras 1,5% din activele de 24,1 milioane lei ale fondului diversificat BT Clasic, situându-se astfel în principalele cinci deţineri de acţiuni ale fondului. În 2008, acţiunile SC Forconcid SA au cunoscut o depreciere de peste 78%, în timp ce fondul BT Clasic a scăzut cu doar 15%. Alături de acţiunile SC Forconcid SA, BT Clasic a mai investit 5,2% din activele nete de 24,1 milioane lei în titlurile SIF Banat-Crişana, aproape 2,3% din active în acţiunile Băncii Transilvania, în timp ce titlurile Petrom au atras 1,8% din activele fondului. Recent, acţionarii societăţii au aprobat propunerea de retragere a întreprinderii dintr-o societate cu răspundere limitată, conform hotărârii Consiliului de Administraţie, prin cesionarea părţilor sociale deţinute, primind contravaloarea aportului la capital. Cei din conducerea societăţii spun că principalul factor de diminuare accentuată a cifrei de afaceri a fost greutatea cu care se încasează producţia realizată, deoarece SC Forconcid SA execută lucrări de construcţii-montaj finanţate din fonduri bugetare în proporţie foarte mare.


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.