Sunteţi aici: Pagina principală // Actualitate

Peste 300 de camere de filmat supravegheaza BAC-ul

• Dispozitivele video i-au „speriat” pe elevi. Până acum, nu s-au înregistrat cazuri de fraudă

Camerele de supraveghere, „învinovăţite” pentru cele mai slabe rezultate ale examenului din ultimii 20 de ani, sunt menţinute şi la bacalaureatul din 2012. Mai mult decât atât, spre deosebire de situaţia de anul trecut, toate centrele de examinare vor fi dotate cu astfel de dispozitive. Supravegherea video nu este obligatorie la probele orale ale examenului de bacalaureat, ci doar la cele scrise.

Potrivit inspectorului şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, Remus Grigorescu, în toate cele 27 de centre din judeţul Vâlcea au fost amplasate strategic peste 300 de camere de filmat: „Până în momentul de faţă, nu s-au înregistrat cazuri de fraudă sau tentativă de fraudă în nici unul dintre centrele de examen. În toate centrele au fost instalate camere de supraveghere, eu am vizitat toate liceele din judeţul Vâlcea.”, a declarat Remus Grigorescu, inspector şcolar general adjunct al ISJ Vâlcea. Acesta susţine că, în urma discuţiilor cu profesorii şi elevii, a ajuns la concluzia necesităţii introducerii unui program de pregătire a elevilor pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat. „Am avut discuţii cu profesorii şi cu elevii. Le-am cerut cadrelor didactice să afişeze un program de pregătire a elevilor care va fi adus şi la cunoştinţa părinţilor. Eu chiar vreau să verific câteva licee, în ceea ce priveşte această planificare. Vreau să văd câţi vin la şcoală, câţi vin să se pregătească. Am rugat diriginţii să identifice elevii cu probleme, astfel încât lucrurile acestea să fie preîntâmpinate.”, afirmă Grigorescu. Probele scrise vor începe pe 2 iulie, vor dura până la data de 6 iulie, urmând ca pe data de 8 iulie să fie afişate rezultatele. Rezolvarea contestaţiilor se face pe 10-12 iulie, iar pe data de 13 iulie 2012 se vor afişa rezultatele finale. Lucrurile s-ar putea schimba însă, de anul viitor. Ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat că va organiza un referendum în rândul elevilor de clasa a XI-a, pentru introducerea bacalaureatului diferenţiat din anul 2013, precum şi faptul că există posibilitatea de a renunţa la camerele de supraveghere de anul viitor.

Probele orale, fără dificultăţi pentru elevi

Prima sesiune a examenului de bacalaureat din 2012 a început pe 11 iunie şi se va încheia pe 6 iulie. Între 11 şi 13 iunie 2012, a avut loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A. În judeţul Vâlcea s-au înscris în cele 27 de centre de examen 4.038 de elevi. Potrivit lui Remus Grigorescu, inspector şcolar general adjunct al ISJ Vâlcea, 56% dintre cei care s-au prezentat la probele de competenţă lingvistică în limba română au luat calificativul „experimentat”, 31% calificativul „avansat” şi 13% calificativul „mediu”. Pe licee, remarcăm Seminarul Teologic Sf. Nicolae, unde 100% dintre cei care s-au prezentat au primit calificativul „experimentat”, la CN Alexandru Lahovari 96%, iar la CN Matei Basarab procentul este de 93%.

„Dintre cei 4.038 de elevi, 2.251 au obţinut calificativul „experimentat”, ceea ce înseamnă o pondere de 56%, dintre cei care au susţinut probele de competenţă lingvistică la limba română. 1.245 de elevi au obţinut calificativul „avansat”, în timp ce 542 de elevi au obţinut doar „mediu”. Remarcăm că în top 10 se regăsesc licee din Drăgăşani şi Brezoi. Pe ultimul loc se află Grupul Şcolar „George Ţărnea” din oraşul Băbeni, unde numai 6% dintre elevi au primit calificativul „experimentat”. Observăm că în primele zece licee toate depăşesc media obţinută la nivelul judeţului, de 56%, unde elevii au dobândit calificativul „experimentat.”, a declarat Remus Grigorescu, inspector şcolar general adjunct al ISJ Vâlcea.

La proba D, 52% dintre elevi au primit „experimentat”

Proba D, pentru evaluarea competenţelor digitale, are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările.
Proba s-a desfăşurat în laboratoarele de informatică din unităţile şcolare, în perioada 18 – 22 iunie 2012, conform calendarului examenului de bacalaureat – 2012.
Au fost propuse şapte domenii de competenţă: 1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor; 2. Editoare de texte; 3. Informaţie şi comunicare; 4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT); 5. Editoare de calcul tabelar; 6. Baze de date; 7. Prezentări. „În judeţul nostru au fost înscrişi pentru această probă 3002 elevi şi au mai susţinut proba vineri 66 de candidaţi, de la Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu din Horezu. Au fost centralizate, până la această oră, rezultatele pentru 1550 de elevi, după cum urmează: 66 (6%) de candidaţi au primit calificativul „începător”, 222 (19%) au primit calificativul „mediu”, 269 (23%) au primit calificativul „avansat” şi 593 (52%) au primit „experimentat”, a declarat Remus Grigorescu, inspector şcolar general adjunct al ISJ Vâlcea.

Peste 200.000 de absenţe în luna mai

Elevii nu se mai satură să „chiulească”, aceasta este concluzia la care s-a ajuns, în urma datelor furnizate de ISJ Vâlcea referitoare la numărul de absenţe înregistrate la nivelul judeţului. Nu mai puţin de 218.779 de absenţe s-au înregistrat în luna mai a acestui an, dintre care doar 88.921 au fost motivate. Dintre elevii care absentează, cele mai puţine absenţe sunt în rândul celor mici, adică al elevilor din învăţământul primar, care au absentat de 12.158 de ori. La gimnaziu s-au înregistrat 54.801 absenţe, dintre care 20.105 de elevi au lipsit motivat. „Campioni” la absenţe sunt elevii de la liceu, care au „chiulit” de 144.900 de ori într-o singură lună. Dintre aceştia, 64.466 au motivat absenţele. Cei care susţin bacalaureatul anul acesta sunt, de asemenea, şi cei care înregistrează şi cele mai multe absenţe. Numai la clasa a XII-a au fost înregistrate în luna mai 2.516 absenţe. Probabil, emoţiile generate de apropierea examenului final i-a ţinut acasă pe elevi.

140 de profesori la cursul „Responsabil cu formarea continuă în unităţile de învăţământ”

La sediul Casei Corpului Didactic Vâlcea, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, s-a desfăşurat în perioada 18-22 iunie 2012 cursul „Responsabil cu formarea continuă din unităţile şcolare, în grupe de câte 28 de cursanţi (140 de cursanţi, câte unul din fiecare unitate de învăţământ din judeţ). „Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi de către profesorul metodist al Casei Corpului Didactic, responsabil de zonă.”, a declarat Andra Bîcă, director al Casei Corpului Didactic Vâlcea. Potrivit datelor furnizate de Andra Bîcă, atribuţiile responsabilului cu formarea continuă sunt următoarele: se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice; stabileşte, împreună cu conducerea unităţii de învăţământ, nevoile de dezvoltare profesională şi personală ale angajaţilor; colaborează cu profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Vâlcea în vederea soluţionării nevoilor de formare identificate; transmite profesorului metodist responsabil de zonă Raportul cu privire la impactul programelor de formare şi analiză de nevoi pentru fundamentarea ofertei de formare; promovează oferta de programe şi activităţile Casei Corpului Didactic Vâlcea la nivelul unităţii de învăţământ; diseminează informaţiile în urma întâlnirilor cu metodiştii Casei Corpului Didactic Vâlcea şi cu inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea; realizează la nivelul unităţii de învăţământ un spaţiu destinat informării şi documentării pentru dezvoltare profesională care va conţine legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, calendarul activităţilor de perfecţionare (conform MECTS), precum şi documentele transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Casa Corpului Didactic cu privire la acest domeniu; realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliile profesorale şi de administraţie ale unităţii de învăţământ; consiliază/îndrumă personalul din unitatea de învăţământ în alegerea programelor de formare şi în întocmirea dosarelor pentru obţinerea gradelor didactice; participă la întâlnirile periodice organizate de Casa Corpului Didactic Vâlcea; preia înscrierile la programele de formare din oferta Casei Corpului Didactic Vâlcea şi le transmite profesorului metodist responsabil de program; consultă zilnic pagina web a Casei Corpului Didactic Vâlcea şi informează personalul despre activităţile şi noutăţile publicate pe site; ţine evidenţa programelor de formare continuă/periodică la care au participat angajaţii; întocmeşte raportul de activitate pentru anul şcolar în curs şi îl predă conducerii instituţiei. „Cursul se dovedeşte a fi unul de maxim interes, datorită problematicii ridicate, în ceea ce priveşte noutăţile privind formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din judeţul Vâlcea.”, declară profesorul-metodist Mitică Ciobanu, formatorul cursului.


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.