Sunteţi aici: Pagina principală // Administraţie

Ion Horia Horascu, primarul care ar trebui clonat

Primarul Ion Horia Horăscu este unul dintre cei mai longevivi primari din judeţ, fiind în funcţie de 16 ani, mandat după mandat. În această perioadă, a reuşit să dea o altă faţă comunei pe care o conduce, realizând lucrări importante, toate la momentul oportun. Perseverent din fire, acesta a muncit zi şi noapte la numeroase proiecte, pentru a face cât mai uşoară viaţa cetăţenilor din comună. Fost jurnalist şi patron de post de radio la Craiova, este recunoscut în zonă pentru proiectele sale, despre care unii spun că sunt ambiţioase, alţii că sunt „nebuneşti “. Ceea ce este evident, indiferent de modul în care este perceput de ceilalţi este faptul că, în perioada mandatelor sale, comuna Prundeni a căpătat o altă înfăţişare.
A renunţat la afacere pentru funcţia de primar

Conducerea Primăriei Prundeni este printre puţinele care şi-a finalizat cu succes proiectele propuse. Încă din anul 1996, de când a ajuns la cârma administraţiei locale, Ion Horăscu s-a remarcat prin proiectele ambiţioase derulate, prin faptul că a reuşit să câştige respectul consătenilor săi şi, după ultimele discuţii cu aceştia, sunt dispuşi ca, în număr mare, să-l voteze şi în acest an pentru a-i mai da posibilitatea exercitării unui nou mandat, cel de-al cincilea. Mereu a dorit să demonstreze că se poate face ceva bun pentru comună, cel mai bun exemplu în acest sens fiind faptul că a renunţat la propria afacere pentru fotoliul de primar: „În anul 1991 am înfiinţat prima societate comercială cu profil chimic din Oltenia, unde, de la patru salariaţi, cât aveam iniţial am ajuns la peste 500 în 1996, şi care aveau cele mai mari salarii din Oltenia, cu transport gratuit, o masă caldă gratuită. A fost o firmă unde multe destine sau casnicii s-au înfiripat. În 1996 am fost chemat de săteni să candidez pentru… postul de primar, iar opţiunea nu a fost deloc uşoară. Aveam o firmă de succes, aveam peste 500 de oameni cărora le asigurasem un loc de muncă, aveam, şi am o familie închegată, cu doi copii (fete) reuşiţi. Ce-mi mai trebuia şi Primăria?”, se întreabă acum primarul Horăscu. Acesta îşi mai aminteşte faptul că o legislatură întreagă, între 1996 şi 2000 a trebuit să fie şi primar şi patron, ba chiar firma pe care o conducea ajunsese principalul cotizant sau, mai bine spus, sponsor al primăriei.

Proiecte finalizate pas cu pas
Încă din anul 2003, când alţi primari încă mai rămâneau cu cizmele înfipte în noroi pe drumurile comunale, primarul Horăscu a reuşit, prin Agenţia SAPARD, să reabiliteze toate drumurile de interes local. Valoarea proiectului s-a ridicat la un milion de euro. Scopul proiectului a fost modernizarea drumurilor de interes local din comuna Prundeni, din satele Prundeni, Bărbuceni şi Zăvideni, care fac legătura cu DN 64 Caracal – Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea şi DJ 645 Zăvideni judeţul Vâlcea – legătura cu DN 64 Caracal – Scundu – Pesceana, având un impact pozitiv asupra accesului direct la reţeaua rutieră şi la cea de cale ferată, creându-se totodată atât posibilitatea îmbunătăţirii circulaţiei în zona în orice anotimp, cât şi facilitarea accesului la exploataţiile agro – industriale din zonă. Rezultatul proiectului a fost unul mulţumitor: „Pe toată lungimea lor, drumurile cu uliţele care sunt legate între ele şi apoi de drumul naţional 64 trec prin satele Prundeni, Bărbuceni şi Zăvideni, care fac legătura cu DN 64 Caracal. De acestea beneficiază 1405 familii şi 1450 de case, două şcoli, două grădiniţe, trei biserici, trei societăţi comerciale, unităţi alimentare, diverse puncte de producţie vini-viticolă, de unde se aprovizionează toată populaţia din comună, precum şi cea a oraşelor Drăgăşani, Băbeni şi Râmnicu Vâlcea, în tranzit”, a afirmat prim-gospodarul din Prundeni.
Drumul de interes local, împreună cu reţeaua de uliţe care împânzesc zona însumează o lungime de 7,300 kilometri, din care drumul principal are 3,585 kilometri, iar cele secundare 3,715 kilometri: „Modernizarea acestui segment din infrastructura rurală a avut un impact pozitiv asupra accesului direct la reţeaua rutieră şi la cea de cale ferată şi prin îmbunătăţirea circulaţiei în zonele rurale şi accesului la exploataţiile agricole”, a mai precizat primarul.

Colectare selectivă a deşeurilor

Pentru primarul Horăscu, ordinea şi curăţenia în comună reprezintă un aspect care nu poate fi neglijat, indiferent de situaţie. În acest sens, în anul 2010 el a reuşit să implementeze un proiect prin programul Phare, care să-i asigure colectarea selectivă a deşeurilor în comună, proiect cu o valoare de 656.000 de euro: „Prin implementarea acestui proiect la nivelul comunei, fiecare familie, instituţie şi agenţi economici au primit pubele pentru depozitarea gunoiului menajer, în continuare urmând să fie achiziţionate aproximativ 1000 de tocători de grădină, care vor fi distribuite gratuit populaţiei: una la două familii. În acest fel, toate resturile vegetale vor putea fi refolosite prin tocare, ca îngrăşământ natural. De asemenea în perioada următoare, în baza acestui proiect, serviciul ADP va beneficia de o maşină compactoare de gunoi de nouă metri”, a mai precizat primarul.

Alimentare cu apă potabilă în toată comuna
Un alt proiect de mare anvergură pe care primarul Horăscu a reuşit să-l finalizeze este alimentarea cu apă potabilă a comunei. Finanţarea a fost primită de la Guvernul României, având o valoare de aproape patru milioane de lei noi. Încă din anul 2007, peste 2.000 de localnici beneficiază de această facilitate: „Prin implementarea acestui proiect au fost forate puţuri de mare adâncime (180 de metri) şi instalate două staţii de pretratare a apei pentru populaţie. În prezent, de alimentarea cu apă în Prundeni beneficiază aproximativ 2000 de locuitori, prin legarea acestora la sistemul de alimentare”, a afirmat Horăscu.

Economie bazată pe cunoaştere
Deschis la nou, primarul Horăscu a reuşit să atragă în anul 2007, prin Banca Mondială nu mai puţin de 85.000 de dolari pentru un proiect inedit, de care beneficiază doar 250 de comunităţi din întreaga ţară. Este vorba de proiectul „Economia bazată pe cunoaştere”, care constă în conectarea la internet de mare viteză: „De acest proiect beneficiază 250 de comunităţi din întreaga ţară, printre care şi comuna Prundeni. Derularea acestui proiect constă în conectarea la internetul de mare viteză a următoarelor instituţii şi dotarea acestora cu calculatoare de ultimă generaţie: Primăria – două calculatoare şi un server (pentru stare civilă, AF-uri şi PF-uri), Biblioteca – un calculator, şcoala coordonatoare – zece calculatoare şi un server, şcoala secundară – un  calculator, PAPI (punctul de acces public la informaţie) – şase calculatoare şi un  server”, a mai spus primarul Horia Horăscu.

Bibliotecă virtuală la Prundeni

Pasionat de carte şi de jurnalism, primarul Horăscu acordă o mare atenţie informării şi lecturii, în general. În momentul de faţă, Biblioteca virtuală funcţionează la capacitate maximă, adunând peste 15.000 de volume şi 16 calculatoare moderne: „Dispune, prin efortul Primăriei Prundeni, de un spaţiu generos şi modern, propice şi adecvat unei biblioteci europene. În momentul de faţă, biblioteca comunală deţine 15.000 de volume de cărţi şi 16 calculatoare moderne, care pot satisface cererea de carte pentru cititorii săi. În curând, aceasta va fi conectată prin intermediul internetului la baza de date a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” şi nu numai, la toate bibliotecile comunale, orăşeneşti, municipale care sunt conectate la internet. De acum, cititorul care este pasionat de calculator îşi poate citi lectura cu ajutorul calculatorului şi, în acest fel, biblioteca se poate reinventa, readucând cititorii către sala de lectură şi, implicit, către carte”, a mai precizat primarul.

Centru de zi pentru copii
Poate unul dintre cele mai importante proiecte realizate de primarul Ion Horăscu în anii petrecuţi la cârma administraţiei locale îl reprezintă înfiinţarea unui centru de zi pentru copii, care vine în întâmpinarea dreptului fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale, oferind servicii adecvate familiei aflată în situaţie de risc de abandonare a copilului, prevenind instituţionalizarea copiilor aflaţi în situaţie de risc printr-o intervenţie timpurie asupra cauzelor care favorizează abandonul, respectându-se astfel interesul superior al copilului. Finanţarea a venit din partea Ministerului Integrării Europene, cu o valoare de 58.000 de lei. Centrul de zi se află în satul Călina: „Înfiinţarea Centrului de zi pentru copiii aflaţi în dificultate din comuna Prundeni constituie un element de noutate, în încercarea de rezolvare a situaţiei familiilor cu risc social, în vederea prevenirii abandonului/instituţionalizării şi a abandonului şcolar”, a spus primarul.

Centru de zi pentru persoane vârstnice în satul Zăvideni

Pe lângă centrul de zi pentru copii, primarul s-a arătat interesat şi de soarta bătrânilor, implementând un proiect în acest sens. Tot prin Ministerul Integrării Europene, acesta a reuşit să obţină o finanţare de 162.000 de lei pentru construirea unui centru de zi destinat persoanelor vârstnice: „Înfiinţarea unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice defavorizate de pe raza comunei Prundeni vine în sprijinul persoanelor vârstnice, pensionate, care nu au familie, nu au locuinţa şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii, pentru că nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, care nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată şi se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii, stării fizice sau psihice. Centrul de zi se află în satul Zăvideni, judeţul Vâlcea, care fac legătura cu DN 64 Caracal –”, a afirmat primarul Horăscu.
Tot în cadrul centrului de zi pentru persoane vârstnice a fost amenajată o cantină socială, finanţare pe care primarul Horăscu a primit-o de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Scopul proiectului a fost extinderea Centrului de zi pentru persoane vârstnice din comuna Prundeni, care a oferit servicii sociale şi medicale specializate pentru persoanele vârstnice de pe raza comunei Prundeni cu o cantină socială de ajutor pentru aceştia: „A fost amenajată o cantină de ajutor social pentru 200 de persoane vârstnice pe durata proiectului. Acestea au beneficiat de două mese gratuite, care au fost administrate la sediul cantinei şi la domiciliu, în funcţie de problematica fiecărei persoane. De asemenea, au fost oferite două mese pe zi pentru 200 de persoane vârstnice, constând în prânz şi cină. S-a avut în vedere situaţia fiecărui beneficiar, unii dintre ei fiind nedeplasabili sau greu deplasabili”, a mai precizat primarul.

Căminul Cultural Prundeni – TV Sat Prundeni şi Ateneu Sătesc

Poate cel mai inedit proiect aflat în derulare într-o comună îl reprezintă înfiinţarea unei televiziuni. Întreprinzător din fire şi cu spirit practic, primarul Horăscu lucrează în momentul actual la platourile de televiziune, având speranţa că, în scurt timp postul TV va funcţionează pe o rază de trei judeţe: „Consiliul Local Prundeni a demarat activităţile specifice pentru înfiinţarea primei televiziuni a administraţiei publice locale. Prin realizarea acestei investiţii, instituţiile publice, în speţă primăriile îşi vor putea etala activitatea administrativă publicului larg, actul administrativ devenind mai transparent”, a spus Horăscu. Cu o investiţie de aproximativ de 200.000 de euro, televiziunea va putea fi receptată prin intermediul unei firme partenere în aproximativ 170 de localităţi din cele trei judeţe (Vâlcea, Olt şi Gorj): „Se lucrează în acest moment la amenajarea platourilor de televiziune. Prin intermediul acestui Ateneu sătesc se vor realiza studii sociale privind păstrarea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare, studii privind calitatea vieţii în arealul Drăgăşani, dar şi privind valorificarea tradiţiilor populare cu ajutorul formaţiilor artistice”, a concluzionat primarul.


Postaţi pe: Facebook2 comentarii la " Ion Horia Horascu, primarul care ar trebui clonat "

  1. Ati vazut cum arata propietatile {firmele}ale primarului dupa 12ani? Asa o sa arate si comuna prundeni PARAGINA SI BANTUITA DE CAINI VAGABONZI!

  2. Francu Emil spune:

    ASTA NE-AR MAI TREBUI ACUM SA CLONAM HOTII!

Scrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.