Sunteţi aici: Pagina principală // Administraţie

Ion Cilea are proiecte indraznete pentru perioada 2012- 2016

• 43 dintre ele sunt în derulare
Aflat în permanenţă în rândul oamenilor, Ion Cîlea a reuşit să-şi atribuie un nou mandat în fruntea Consiliului Judeţean. Proiectele pe care le are în derulare, dar şi cele finalizate în perioada 2008-2012 l-au confirmat pentru următorii patru ani. Obosit după o campanie electorală grea, în care a trebuit să convingă electoratul atât pentru el, cât şi pentru susţinerea primarilor USL, acum, preşedintele Cîlea se bucură de roadele culese: 79 de primării obţinute de USL şi un nou mandat, câştigat cu 65,53%. Ceea ce îl aşteaptă în perioada următoare nu este deloc uşor, dacă stăm să privim şi la perioada de criză mondială. Preşedintele Cîlea are în derulare 43 de proiecte care vizează binele judeţului, sfidând perioadă mai puţin prielnică din punct de vedere financiar prin care trece judeţul nostru: „În primul rând, voi avea de dus la bun sfârşit 21 de proiecte elaborate, evaluate şi introduse în implementare pe parcursul actualului mandat; iar pentru perspectiva 2012-2016 sunt deja conturate alte 29 de proiecte care vor beneficia de finanţare europeană nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Alte 35 de proiecte urmăresc îndeaproape finanţarea comunitară pe structura celorlalte programe UE; reabilitarea şi modernizarea prin asfaltare a 695 de kilometri de drumuri judeţene, comunale şi de interes local; construcţia a 74 de poduri, podeţe şi punţi pietonale. În agricultură, centrul de greutate se va înclina spre revigorarea pomiculturii, viticulturii, zootehniei, extinderea culturilor legumicole în sistem protejat, promovarea agriculturii ecologice, refacere şi redarea în exploatare a sistemului de irigaţii, înfiinţarea centrelor de colectare şi depozitarea produselor agricole etc.; creşterea gradului de conectare a populaţiei la apa potabilă de la 64%, cât este în prezent, la 95%, iar în cazul canalizărilor, ne-am propus ca, până în 2016, 85% din populaţia judeţului să fie racordată la aceste sisteme.”.

Investiţii/proiecte prin finanţări externe şi guvernamentale:

– 165 de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi guvernamentale, în diferite faze de implementare, în valoare totală de 774 de milioane de euro
– 135 de proiecte finanţate, în curs de implementare, în valoare totală de 388 de milioane de euro
– 10 proiecte aprobate şi în evaluare, însumând 234 de milioane de euro
– 20 de proiecte în faza de elaborare a documentaţiei şi propuneri, în valoare totală de 152 de milioane de euro

În domeniul turismului:

Finalizarea proiectelor aflate în implementare:
1. Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa – proiect finanţat de la bugetul de stat şi bugetul judeţului Vâlcea – 35 de milioane de euro:
2. Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional Axa 5.2 – 8,6 milioane de euro;
3. Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora – proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 5.2- 6,7 milioane de euro;
4. Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Vâlcea – proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, axa 5.3 – 279 de milioane de euro;

Proiecte aflate în aşteptarea semnării contractului de finanţare:
5. Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti-Căciulata, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 5.2- 3,9 milioane de euro;

Proiecte în faza de elaborare a documentaţiei şi propuneri:
6. Dezvoltarea structurilor de agrement la Memorialul Nicolae Bălcescu – 8 milioane de euro;
7. Dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona Mălaia – 4,5 milioane de euro;
8 Dezvoltarea infrastructurii de agrement pe Valea Oltului (Brezoi – Drăgăşani) 50 de milioane de euro, prin amenajarea lacurilor de acumulare de pe râul Olt, circuitul staţiunilor balneare din judeţul Vâlcea, reabilitarea drumurilor de acces şi asigurarea utilităţilor publice pentru obiectivele turistice din judeţ şi reabilitarea şi modernizarea heliportului din punctual Tisa, oraş Băile Olăneşti.

În domeniul infrastructurii rutiere:
– Drumuri judeţene şi de interes local = 375 kilometri
– Drumuri judeţene: total 231 de kilometri, în valoare de 72 de milioane de euro
Continuarea implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi din alte surse constituite, în valoare de 36,6 milioane de euro:

Programul Operaţional Regional:
– Reabilitarea şi modernizarea DJ 648 Ioneşti – Olanu, limita judeţului Olt şi construcţia a două poduri;
– 8,9 kilometri de drum judeţean, cu o valoare de 7 milioane de euro;

Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea:
1.    7 proiecte şi/sau modernizarea drumurilor judeţene – 49 kilometri, în valoare de 10,7 milioane de euro:
2.    Începerea de lucrări noi, cu finanţare din bugetul propriu al judeţului, în lungime totală de 60 de kilometri, cu o valoare totală de 11,9 milioane de euro;
3.    Executarea de covoare bituminoase (asfaltare) pe o lungime totală de 60 de kilometri, cu o valoare totală de 7 milioane de euro.
4.    TOTAL = 178 km, în valoare de 36,6 milioane de euro

5.    Implementarea proiectelor aprobate şi aflate în curs de evaluare, trei proiecte în valoare de 35,4 milioane de euro, printre care se numără reabilitarea şi modernizarea DJ 677 Mădulari – Şuşani – limată cu judeţul Olt, reabilitarea DJ 665 – limită cu judeţul Gorj – Maiţa – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, reabilitarea şi modernizarea DJ 703G Jiblea – Sălătrucel – Berisălaveşti-limită cu judeţul Argeş, în total 53 de kilometri, cu o valoare de 35 de milioane de euro, dar şi 144 de kilometri de drumuri locale, poduri şi podeţe, în valoare de 30,4 milioane de euro. „Îmi propun, de asemenea, finanţarea obiectivelor de investiţie începute în anii anteriori de Consiliile Locale, cu sprijinul financiar şi asistenţa tehnică a Consiliului Judeţean Vâlcea. Este vorba despre cinci proiecte privind finalizarea lucrărilor de modernizare a 25 de kilometri de drumuri de interes local, în valoare de 3,20 milioane de euro, dar şi opt proiecte finanţate din PNDR, pentru refacerea infrastructurii rutiere şi comunale de drumuri afectate de inundaţii în perioada iunie – august 2010, pe o lungime de 41 de kilometri, în valoare de 3,8 milioane de euro. Prin subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local clasate prin H.G 577/1997 avem 78 de drumuri de interes local, în valoare de 11,9 milioane de euro, iar prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii şi a unor baze sportive din mediul rural, aprobat, prin O.G. 7/2006, avem zece proiecte în valoare de 6,7 milioane de euro.”, a apreciat Ion Cîlea.

Apa şi canalizarea, proiecte importante

„Mi-am propus ca, în mandatul 2012-2016, gradul de conectare a populaţiei la sistemul de apă şi canalizare să crească de la 64% la apă în anul 2012, la 95% în anul 2016 şi de la 42% la canalizare în anul 2012, la 85% în anul 2016. Avem proiectul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apa uzată în judeţul Vâlcea – proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, 122,5 milioane de euro, în municipiile Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani, oraşele Călimăneşti, Olăneşti, Govora, Bălceşti şi Ocnele Mari, dar şi proiecte privind alimentarea cu apă a satelor prin HG 577/1997de 8,9 milioane de euro. Mai sunt, de asemenea, şase proiecte finanţate prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii, 11 proiecte prin PNDR, Măsura 3.2.2, de 20 de milioane de euro, dar şi alte şapte proiecte prin Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare, finanţate din Fondul pentru Mediu – 10,65 milioane de euro. Mai avem un proiect pentru reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – 73,5 milioane de euro, dar şi un proiect, în curs de evaluare, privind un sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu.”, mai spune Ion Cîlea.

În domeniul sănătăţii, asistenţei sociale şi securităţii persoanei:
Finalizarea proiectelor aflate în implementare:
1. Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea -17.3 milioane de euro
2. Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni – 2.6 milioane de euro;
3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Regiunea Sud-Vest Oltenia – 11,4 milioane de euro, din care, pentru Baza operaţională a judeţului Vâlcea – 2.67 milioane de euro.

Proiecte aprobate şi în curs de evaluare:
4. Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Regiunea S-V Oltenia – 5,14 milioane de euro:

5. Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate cu aportul unui sistem informatic integrat la Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăeşti şi Spitalul Municipal Drăgăşani – 1.4 milioane de euro;
6. Implementarea soluţiilor de sănătate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea – 456 de milioane de euro:

Proiecte în faza de elaborare a documentaţiei şi propuneri

7. Extindere bloc operator şi secţie ATI la Spitalul Judeţean – 20 de milioane de euro;
8. Modernizarea şi dotarea imobilului de pe str. General Magheru nr. 54 – 12 milioane de euro;
9. Reabilitarea ambulatoriului de specialitate al SJU Vâlcea – 12 milioane de euro;
10. Modernizarea şi dotarea imobilului de pe str. Remus Bellu nr. 3, SJU Vâlcea – 7,6 milioane de euro;
11. Realizarea unui mic aeroport în comuna Budeşti care să deservească şi serviciul SMURD – 5 milioane de euro:

În domeniul agriculturii:
1 Reabilitarea sistemului naţional de irigaţii din lunca Oltului Mijlociu, Bucşani-Cioroiu,
2. Întreţinerea a 6 ha de plantaţii intensive experimentate de măr în şase localităţi, din fondurile alocate de CJ Valcea – 250 de milioane de euro;
3. Stimularea comasării voluntare a terenurilor şi exploatărilor eficiente – 500 mii de euro;
4. Stimularea creării de ferme comerciale moderne, de unităţi de industrie alimentară şi creşterea competitivităţii acestora – 500 de mii de euro
– Accesarea fondurilor necesare în vederea creşterii fondului forestier şi a realizării sistemului judeţean de perdele forestiere de protecţie.

În domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile:

Finalizarea proiectelor aflate în implementare: evaluarea, selecţia şi promovarea unor plante cu randament ridicat de biomasă pentru producerea de energie din resurse regenerabile – 254 de mii de euro:

Proiecte aprobate şi în curs de evaluare:
1.    centrală electrică de cogenerare de înaltă eficienţă pe biomasă – 27.9 milioane de euro
2.    centrală electrică de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaze naturale – 124 de milioane de euro. La acestea se adaugă o serie de propuneri.

    În domeniul mediului de afaceri industriale –
1. Parc industrial Vâlcea S.A., cu filialele în oraşele Drăgăşani, Bălceşti şi Brezoi – 15 milioane de euro
2. Mă voi implica personal în acţiunea de înfiinţare a Societăţii Comerciale Compelxul energetic Vâlcea, prin fuziunea prin absorbţie de către SC CET Govora SA a exploatării miniere din Bazinul Carbonifer Berbeşti – Alunu, în vederea producerii şi furnizării energiei electrice şi termice pentru platforma industrială şi populaţia Râmnicului
3.    Voi sprijini acţiunea de privatizare a SC Oltchim SA după clarificarea situaţiei reale, tehnice şi economice a acesteia, pentru menţinerea unei activităţi şi crearea de noi locuri de muncă

În domeniul culturii şi educaţiei şi sportului

1.    Susţinerea în parteneriat cu Ministerul Culturii a înscrierii Ceramicii de Horezu pe lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial
2.    Continuarea şi finalizarea conectării tuturor bibliotecilor comunale la Programul Internaţional BIBLIO-NET
3.    Realizarea de parteneriate cu administraţiile locale în vederea reînfiinţării pe zone cu învăţământ profesional (în raport cu cerinţele de pe piaţa muncii)
Finalizarea lucrărilor de la cele 36 de baze sportive care au finanţare aprobată (6,3. milioane de euro)


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.