Sunteţi aici: Pagina principală // Actualitate

În satul Fumureni a fost construită o bisericuţă nouă

Lăcaşul a fost ridicat chiar în curtea unde există şi biserica veche, mult prea mare şi greu de întreţinut şi de încălzit. Noua biserică din Fumureni este mai mică, fiind construită de la zero de administraţia locală, cu bani de la bugetul local şi cu sprijinul unei fundaţii. „Pentru comunitatea din satul Fumureni a fost construită această bisericuţă, deoarece în vechea biserică erau condiţii grele în perioada de iarnă. Aşa am ajuns la varianta de a construi un nou lăcaş sfânt”, spune primarul Tiberiu Costea, care a considerat că locuitorii din Fumureni au nevoie de un locaş de cult în care să se poată închina, şi unde să nu tremure de frig la slujbă. Locuitorii din Lungeşti s-au născut cu credinţă în Dumnezeu, iar din istoria acestor locuri de legendă aflăm că, la Lungeşti, jupâneasa Stanca, mama domnitorului Constantin Brâncoveanu a construit o biserică de lemn. Trecând prin frumoasa vale a Mamului, domnitorul Constantin Brâncoveanu a vizitat ctitoria mamei sale şi a găsit de cuviinţă să înalţe aici, pe malul drept al pârâului Mamu, o frumoasă mănăstire de zid. Aşa a început construcţia actualei mănăstiri Mamu, iar picturile bisericii, executate în frescă, au fost lucrate de renumiţii zugravi de la acea dată, Pârvu Mutu şi Marin. La Mănăstirea Mamu se găsesc obiecte cu valoare artistică, istorică şi documentară, domnitorul Constantin Brâncoveanu înzestrând ctitoria cu două clopote de bronz care vesteau victoria, biruinţa sau sfârşitul luptei, trezindu-le cetăţenilor sentimentul patriotic şi mândria naţională. Obiectiv de patrimoniu, Mănăstirea Mamu, ctitorie a voievodului Constantin Brâncoveanu, alături de Mănăstirea Stăneşti oferă comunei Lungeşti titulatura de localitate de patrimoniu: „Mănăstirea Mamu, Mănăstirea Stăneşti şi Bolniţa din satul Lungeşti sunt pentru noi dovezi atestate de istorie care ne arată că pe acest tărâm au stat strămoşii noştri şi, indiferent de starea financiară, au luptat pentru libertate. Suntem datori să păstrăm toată istoria acestor meleaguri încărcată de date şi fapte, altfel riscăm să dispărem, ca naţiune. În acest sens avem un proiect în desfăşurare, în vederea protejării Mănăstirii Mamu cu fonduri alocate de Guvern pentru situaţii de urgenţă, în valoare de 9,5 miliarde de lei vechi. În prezent proiectul a fost scos la licitaţie, iar lucrările constau în construirea unui zid de sprijin pe o distanţă de 120 de metri, în vederea protejării Mănăstirii Mamu”, a declarat primarul din Lungeşti, Tiberiu Costea.

 

Înfiinţarea unei tabere de aptitudini, un proiect la care primarul nu renunţă

Lungeştiul are potenţial turistic, iar pentru promovarea localităţii, primarul şi-a propus construirea unei tabere de aptitudini în punctul Răcoasa. Scopul proiectului constă în promovarea obiectivelor turistice, în organizarea unor activităţi de recreere, sportive, de creaţie, precum şi într-un schimb de experienţă care să se adreseze tuturor copiilor, reprezentând locul unde aceştia îţi pot pune în practică abilităţile şi aptitudinile, exprimându-şi în mod creativ pasiunile şi talentele artistice, culturale şi sportive: „Este un proiect pe care l-am avut în minte, un vis, dar la care nu am renunţat. Nu ştiu dacă vreodată vor apărea finanţări pentru astfel de proiecte, dar eu tot fac lobby pe la Ministerul Învăţământului. Am vrut să îmbinăm olăritul cu pictura, muzica, buna dispoziţie, distracţia pe tiroliană, plimbări cu bicicleta în zonă şi echitaţia. Vrem să punem în practică mai multe activităţi care să le dea copiilor dorinţa de a veni în localitatea noastră şi de a-i deconecta de la internet. Dacă reuşim să facem o tabără de aptitudini nu va fi numai pentru cei din Lungeşti, ar fi unică în judeţ. La această manifestare pot să vină copii şi din străinătate, pentru că au ce vizita aici. Vom pune în valoare şi circuitul ecumenic, dar şi sistemul educaţional. Pe lângă toate acestea s-ar putea construi şi o tabără de aptitudini în localitate, ceea ce ar însemna crearea unor noi locuri de muncă. Poziţia este unică în felul ei, undeva la marginea pădurii şi pe marginea pârâiaşului Tisa. Localitatea are potenţial turistic, numai că trebuie să-l punem în valoare. Cu siguranţă vom face acest lucru, dar încă mai lucrăm la reţeaua de apă, canalizare şi la asfaltarea drumurilor comunale. Încă nu poate veni autocarul cu turişti în localitate, pentru că i-ar sări roţile pe drum”, afirmă primarul din Lungeşti, Tiberiu Costea.

 

Cea mai mare rezervaţie de liliac sălbatic, unică în sudul Europeni se găseşte la Lungeşti

Zona geografica în care este aşezată comuna, varietatea reliefului, bogăţia de specii vegetale, cu o istorie adânc încrustă în înscrisuri îi conferă zonei o valoare peisagistică şi turistică deosebită.

Puţini ştiu că, la Lungesti, în satul Dumbrava există o rezervaţie naturală mixtă unde se conservă habitate naturale de pădure cu exemplare seculare unice de gorun şi arbuşti aflaţi la cea mai joasă altitudine din ţară. Mai există şi animale rare, mai ales din avifaună, dintre care necesită protecţie strictă ciuful de pădure, huhurezul mic, cucuveaua şi şorecarul.

Rezervaţia se află pe stânga Văii Tisa Mare. Tot aici se pot admira câteva dintre miile de specii ale florei şi faunei, multe dintre ele protejate la nivel naţional şi european: urs, lup, râs, şopârle, dar şi foarte multe specii vegetale. Aria naturală este protejată fiindcă tot aici pot fi admirate două rezervaţii de liliac sălbatic, unice în sudul Europei întinse, una pe o suprafaţă de 19,2 hectare şi cealaltă pe 20,8 hectare. Floarea apare înaintea frunzelor şi este foarte frumoasă, mai ales că nu are concurenţă în această perioadă.

 

Pe Valea Mamului, în „bastionul Daciei”, locuitorii şi-au păstrat cu sfinţenie limba, credinţa şi obiceiurile

Aşezată în partea de miazăzi a judeţului, pe valea pârâului Mamu, comunitatea a fost gazdă ospitalieră pentru domnitorii Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu, scriitorilor Alexandru Odobescu, Ion Luca Caragiale şi istoricului Nicolae Iorga. În pământul acestei localităţi se odihneşte marele patriot Stroe Buzescu şi sute de eroi care s-au jertfit pentru apărarea pământului strămoşesc. Aici, pe valea Mamului, în „bastionul Daciei”, locuitorii şi-au păstrat cu sfinţenie limba, credinţa şi obiceiurile. În pitoreştile locuri ale văii Mamului existenţa unor monumente istorice lăsate moştenire, unul de Mogoş Banu şi Mogoş Spătaru, refăcut ulterior de legendarii fraţi Buzescu, generali vestiţi ai domnitorului Mihai Viteazul, iar celălalt construit de domnitorul Constantin Brâncoveanu în anul 1696, atestă fără putinţă de tăgadă vechimea şi continuitatea acestor aşezări. Lungeştiul este o aşezare veche a ţinutului românesc şi s-a integrat firesc, încă de la începuturile sale, în viaţa socială şi politică a timpului. Oamenii de aici au luat parte la apărarea pământului strămoşesc, la luptele pentru unire, independenţă şi eliberare naţională. Nu se poate ca locuitorii comunei să nu fi participat, sub conducerea lui Stroe Buzescu sau să nu fi ridicat sabia pe vremea lui Constantin Brâncoveanu împotriva celor care tulburau munca paşnică a oamenilor şi treburile ţării, după cum atestă documentele. Timpul a aşternut tăcere peste morminte, dar nu şi peste faptele lor de glorie. Aici, la confluenţa codrului cu apa şi cu pajiştea înfloritoare oamenii au clădit aşezări trainice, au statornicit vetre de spiritualitate românească menţionate în hrisoavele şi mărturiile documentare domneşti ale voievodului Vlad –Dracul: „Pământul străvechi, udat de la răsărit până la apus de apele Mamului este încărcat de istorie şi legendă. Mărturiile arheologice descoperite aici confirmă din plin existenţa localnicilor încă din cele mai vechi timpuri. Covorul verde al pădurilor, rodul bogat al livezilor şi apele care au sfredelit pământul aşezării întregesc zestrea monumentală a Lungeştiului, iar hărnicia oamenilor şi dragostea cu care muncesc pământul au fost temelia istoriei acestui neam”, afirmă primarul Tiberiu Costea.


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.