Sunteţi aici: Pagina principală // Actualitate

Horezu se dezvolta prin proiecte europene

Pentru că bugetul local nu ar putea acoperi decât în foarte mică măsură nevoia de dezvoltare a oraşului Horezu, conducerea Primăriei a implementat, în ultimii ani, mai multe proiecte europene prin care sunt finanţate cele mai importante obiective din oraş. La 1 iulie 2010, a început astfel derularea proiectului „I-DEALIS Incluziune şi Dezvoltare Economică în zonele alpine (montane şi sub-montane) din România, prin întreprinderi sociale”, proiect inclus în Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – Domeniul Major de Intervenţie 6.1 – Dezvoltarea Economiei Sociale. Proiectul este dezvoltat prin Asociaţia „Depresiunea Horezu”, Consiliul Local Horezu fiind partener şi beneficiar. Valoarea proiectului este de 3.087.525 de euro şi se derulează pe o perioadă de trei ani. Principalele activităţi ale proiectului vizează înfiinţarea şi dezvoltarea unor întreprinderi sociale, pregătirea forţei de muncă şi crearea a cel puţin 40 de locuri de muncă. Au fost finalizate, de asemenea, alte două proiecte Phare incluse în Programul „Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor”, pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor Scărişoara, Cătunului şi Bradului din satul Romanii de Sus (1,07 kilometri), în valoare de 182.196,43 euro, precum şi reabilitarea şi modernizarea străzii Urşani (1,63 kilometri), proiect în valoare de 256.851,77 euro. Proiectele au avut şi o componentă socială, fiind calificaţi în meseria de zidar-tencuitor-pietrar 18 tineri din cătunul Săliştea şi satul Urşani.

Promovarea produselor şi evenimentelor turistice din zonă

În cadrul Axei Prioritare 5 – Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, se află în implementare proiectul „Promovarea produselor şi a evenimentelor turistice specifice în zona depresionară Horezu, pentru consolidarea şi dezvoltarea turismului în nord-vestul judeţului Vâlcea” în valoare de 985.110,65 lei (9,8 miliarde lei vechi), prin acest proiect asigurându-se derularea şi desfăşurarea pe o perioadă de doi ani a activităţilor de organizare şi promovare a unor evenimente locale: „Târgul de Izvorul Tămăduirii”, „Zilele oraşului Horezu”, „Colindul Sfânt şi Bun”, precum şi participarea la opt târguri de turism naţionale şi internaţionale. A fost finalizat şi proiectul „Regularizare albie de râu şi protecţia mediului pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitatea de rromi din cătunul Săliştea”, în valoare de 116.080 euro, finanţat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) – Programul de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rrome. Pe lângă derularea unor activităţi informative şi de educaţie ecologică şi protecţie a mediului, prin proiect s-a realizat îndiguirea şi reabilitarea albiei pârâului Romani, în dreptul cătunului Săliştea, intervenţie necesară pentru apărarea împotriva inundaţiilor a locuinţelor şi gospodăriilor cetăţenilor rromi. Revitalizarea şi valorificarea patrimoniului istoric se face prin implementarea unui proiect finanţat de Fundaţia de Dezvoltare a Societăţii Civile (FDSC) prin Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală Bucureşti, în valoare de 101.446 de euro. Proiectul este în derulare şi cuprinde identificarea şi semnalizarea obiectivelor de patrimoniu, inventarierea acestora, editarea şi difuzarea unui catalog, refacerea frescei bisericii Covreşti, înfiinţarea unui atelier de meşteşuguri, reabilitarea stânei din muntele Văleanu etc. Potrivit primarului Constantin Niţu, a fost finalizat, de asemenea, un proiect în valoare de 69.029,05 euro, din care aproximativ 50.300 euro pentru oraşul Horezu, proiect finanţat prin Fondul de dezvoltare al Andaluziei – Oficiul de Cooperare Internaţională a oraşului Cordoba din Spania. Proiectul a vizat derularea unor activităţi de formare profesională a tinerilor din Horezu. De asemenea, este în curs de derulare proiectul „Rolul şi implicarea autorităţilor locale în creşterea ratei ocupării forţei de muncă”. Proiectul se derulează prin Programul european INTERREG IV C SOLIDAR CITY, Primăria oraşului Horezu fiind partener alături de alţi 11 participanţi din Europa. Valoarea din proiect de care beneficiază oraşul Horezu este de 69.000 de euro şi presupune participarea la o serie de sesiuni de informare, instruire şi schimburi de experienţă privind implicarea autorităţilor locale în dezvoltarea unor activităţi economice pentru creşterea ratei ocupării forţei de muncă şi diminuarea şomajului. Prin Asociaţia „Lacrima Munţilor” Horezu a fost construit şi depus proiectul „Spaţiu de joacă la Şcoala Rîmeşti”, proiect în valoare de 60.000 de lei (600 de milioane de lei vechi), şi are ca principale obiective amenajarea, construcţia şi dotarea unui teren de sport şi loc de joacă la Şcoala Rîmeşti. Proiectul este finanţat de Banca Mondiala prin  Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere Târgu Jiu, contractul fiind deja semnat, urmând ca, în curând, să înceapă implementarea acestuia. Prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) – Schema de Granturi Mici – a fost dezvoltat de către Asociaţia „Tineri şi Seniori fără Frontiere” un proiect cu finanţare prin Banca Mondială, Primăria Horezu fiind partener şi beneficiar, amenajându-se un teren de sport pentru cei peste 150 de copii din satul Romanii de Jos. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 20.000 de lei (200 de milioane de lei vechi). Se află în curs de evaluare şi un proiect pe Fonduri Structurale – Programul Operaţional Regional, unul pe Axa Prioritară 3 – Domeniul Major de Intervenţie 3.1, „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului la Spitalul orăşenesc Horezu” în valoare de 7.776.208 lei (77,7 miliarde lei vechi), iar în luna noiembrie 2010 a fost depus proiectul şi cererea de finanţare cu titlul „Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în Romanii de Jos, Romanii de Sus, oraş Horezu, judeţul Vâlcea”. Proiectul face parte din programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, fiind finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Este în valoare totală de 5.245.164 lei, din care 4.948.268 lei nerambursabili (94,345), contribuţia Consiliului Local fiind de 296.896 lei (5,66%).

Infrastructura turistică, dezvoltată cu fonduri guvernamentale

Nu doar fondurile europene, ci şi cele guvernamentale au fost o sursă de dezvoltare a oraşului. Astfel, prin implementarea unui proiect de 500.000 de euro finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a fost dezvoltată infrastructura turistică, principalele obiective cuprinse fiind amenajarea străzii Unirii prin dalarea spaţiilor pietonale şi refacerea iluminatului public; amenajarea aleilor pietonale şi a spaţiilor verzi în parcul central, construcţia şi dotarea unui modern centru de informare-documentare turistică şi spaţiu expoziţional de olărit şi amenajarea unei parcări adiacente centrului de informare-documentare. Prin Agenţia Naţională de Locuinţe (ANL) a fost construit un bloc cu 20 de unităţi de locuit, acesta fiind dat în folosinţă şi populat în anul 2010. Ministerul Sănătăţii a alocat, de asemenea, suma de 3.700.000 de lei (37 miliarde de lei vechi) pentru finalizarea lucrărilor şi asigurarea dotărilor la noul Spital orăşenesc Horezu. Investiţia a fost dată în folosinţă în anul 2010. S-au finalizat lucrările şi a fost dată, în totalitate, în folosinţă investiţia de la Grupul Şcolar „Constantin Brâncoveanu” Horezu, ministerul de resort alocând peste 300.000 de lei (3 miliarde de lei vechi). Prin HG 577/1997 a fost reabilitat (executarea lucrărilor de artă şi asfaltare) DC 144 Râmeşti–Ifrimeşti  pe o distanţă de 2 kilometri, lucrări efectuate în anul 2009, valoarea acestora ridicându-se la peste zece miliarde de lei vechi cu TVA inclus. Prin programul multianual de dezvoltare a infrastructurilor unor baze sportive din spaţiul rural finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a fost depus şi este în fază finală proiectul „Modernizare bază sportivă multifuncţională Treapt, oraş Horezu, judeţul Vâlcea”. Proiectul are o valoare de 670.037 lei (6,7 miliarde de lei vechi) şi presupune reabilitarea întregii baze sportive din Treapt. Lucrările au început în a doua parte a anului 2009 şi se vor finaliza în acest an.

Casă de cultură modernă la Horezu

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de cultură Constantin Brâncoveanu din Horezu s-a realizat prin Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, finanţat prin Compania Naţională de Investiţii. Proiectul, în urma căruia oraşul se poate mândri acum cu o Casă de cultură mai frumoasă decât a multor municipii din ţară, a avut o valoare totală de 3.400.000 de lei (34 de miliarde de lei vechi). Prin Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe au fost reabilitate termic blocurile: O1, O2, O6, R1, R2 şi G, valoarea totală a lucrărilor ridicându-se la aproximativ 3.000.000 de lei, fără TVA  (30 de miliarde de lei vechi). În cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii” – Secţiunea I Infrastructura în domeniul dezvoltării regionale, punctul 1 „10.000 de km drumuri judeţene şi de interes local”, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă 105/2010 a Guvernului României, au fost depuse proiectele de reabilitare a străzilor Neagota, Bivolărie şi Arinilor din satul Romanii de Jos, continuarea lucrărilor de reabilitare a DC 144 Ifrimeşti, precum şi a străzilor: C. Brâncoveanu, N. Bălcescu, G. Coşbuc, Unirii, Anton Pann, Vasile Alecsandri, Florilor, Eroilor, Iancu Jianu, Mihai Viteazul, din zona urbană a oraşului, valoarea totală a proiectelor fiind de peste 13.700.000 de lei (137 de miliarde de lei vechi). Se realizează, de asemenea, un centru de zi pentru copii, proiect finanţat prin Secretariatul General al Guvernului Programul Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent. Proiectul are o valoare de 113.598 de euro şi presupune construcţia, dotarea şi instruirea personalului pentru un centru de supraveghere şi educare a copiilor defavorizaţi di cătunul Săliştea, satul Romanii de Sus. În privinţa acestui centru, primarul oraşului, Constantin Niţu, spune că s-a semnat contractul şi urmează să fie demarată investiţia propriu-zisă.

Primarul Niţu doreşte o analiză a oportunităţii proiectelor

Primarul oraşului Horezu, Constantin Niţu, este de părere că ar fi de dorit să existe o analiză mai atentă de la nivel guvernamental a oportunităţii proiectelor, dar şi o susţinere pentru cofinanţarea lor. „Eu cred că ar trebui să fie un algoritm exact de repartizare a banilor, pentru că, la ora actuală, există discrepanţe clare. A doua chestiune este că ar trebui să fie foarte bine analizată investiţia din punct de vedere al beneficiarului. Horezu, în momentul acesta, nu are parc, dar avem parc în comuna nu ştiu care, unde nu stă nimeni. Acest lucru se întâmplă şi acum, s-a întâmplat şi în guvernarea precedentă şi o să se întâmple mereu. Investiţiile trebuie aşa de bine promovate încât să fie oportune pentru zona respectivă, şi aceste investiţii să poată fi amortizate în timp foarte scurt, pentru că, până la urmă, sunt banii tuturor, ai contribuabililor din România. Pe partea de absorbţie a fondurilor europene sunt probleme foarte clare, pe care noi, primarii, nu le înţelegem. Nu înţelegem de ce trebuie să plătim noi TVA şi după aceea să ni-l recuperăm după nu ştiu cât timp şi să ne împrumutăm la bănci, în condiţiile în care noi nu suntem plătitori de TVA şi nici nu ni-l deducem. Vă dau exemplu un proiect de un milion de euro, la care am cofinanţare 2% din valoarea sa, ceea ce înseamnă 20.000 de euro. Acei bani îi are şi bugetul local, dar TVA-ul înseamnă 240.000 de euro, pe care eu mi-i recuperez peste şase luni, peste un an sau au fost cazuri când mi i-am recuperat şi după doi ani. Doi ani plăteşte comunitatea dobânzi, comisioane la bănci, şi ne mirăm de ce nu se accesează fonduri europene. Dacă la Horezu se întâmplă aceste lucruri, ce să mai vorbim de o comună care are 2 – 3000 de locuitori şi un buget de 50.000 de euro? Practic, nu are nici o şansă. Aici eu aş vedea o analiză exactă şi o disciplină pe fonduri europene. Cine vrea să facă proiecte şi acestea sunt oportune ar trebui să fie susţinut. Problema este că oraşele mari, care au posibilitatea cofinanţării, nu accesează fonduri europene pentru că nu îi interesează să se complice, deoarece accesarea fondurilor este o chestiune care te erodează psihic, trebuie nu ştiu câte hârtiuţe şi clarificări date la autoritatea de management, iar ei nu vor să facă acest efort, nu se complică, având deja un buget colosal. Noi, oraşele mici, comunităţile mici care nu au alte şanse fac proiecte, dar nu au bani pentru susţinerea cheltuielilor, şi asta explică de ce România, în momentul de faţă, are absorbţie 3,7% fonduri europene. Aşa a fost dintotdeauna, nu îmi explic ce se întâmplă, dar presupun că se vor găsi soluţii în viitor.”, spune Constantin Niţu. .


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.