Sunteţi aici: Pagina principală // Economie

Fiscul adapteaza formularele de plata a contributiilor sociale, pentru veniturile din drepturi de autor

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat Proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF pentru completarea OPANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Proiectul este publicat şi poate fi consultat pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislaţie/Transparenţă decizională, din prima pagină, meniul superior.
Angajatorii şi entităţile asimilate acestora declară obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, stabilite prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, prin completarea şi depunerea formularului 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
Prin art. II al OUG nr. 82/2010 au fost modificate prevederile art. III din OUG nr. 58/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. Astfel, prin art. III alin. (2) din OUG nr. 58/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-a prevăzut că, pentru veniturile realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Codul Fiscal şi/sau veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.
Alin. (13) al aceluiaşi articol stabileşte că prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, respectiv a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, precum şi sancţiunile corelative în cazul nerespectării acestora se aplică în mod corespunzător şi plătitorilor de venit.
De asemenea, ordonanţa prevede că aceste contribuţii individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj se virează în conturi distincte, stabilite cu această destinaţie şi că prevederile se aplică pentru veniturile obţinute ulterior intrării în vigoare a acesteia, respectiv după data de 10 septembrie 2010.
Având în vedere prevederile sus menţionate, este necesară atât completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cât şi a instrucţiunilor de completare a formularului 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”.
Proiectul de ordin propune completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale cu următoarele poziţii, reţinute la sursă, potrivit legii, de plătitorii de venit:
– contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială;
– contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială.
*
Proiectul, de asemenea, poate fi consultat la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.

Sugestiile, propunerile sau opiniile referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr. 52/2003”, astfel:
• prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
• electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro;
• prin fax la numărul: 0213.199.857


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.