Sunteţi aici: Pagina principală // Actualitate

Directia Apelor Olt detine cel mai bun laborator de analiza a apei

Direcţia Apelor Olt a achiziţionat în ultima perioadă mai multe echipamente necesare menţinerii calităţii apei la stadardele prevăzute de legislaţia din domeniu. Monitorizarea calităţii apei se realizează prin Laboratorul de Calitatea Apei, care funcţionează atât ca laborator de direcţie, cât şi ca laborator bazinal şi regional. La acest laborator se execută analize de probe dintre cele mai diverse: ape de suprafaţă (râuri, lacuri), ape subterane (foraje, puţuri, fântâni), ape uzate, pentru următorii indicatori: pH, suspensii, reziduu filtrabil uscat, cloruri, oxidabilitate, amoniu, azotiţi, azotaţi, metale şi metale grele, micropoluanţi organici ş.a. Laboratorul este acreditat RENAR, conform Standardului SE EN 17 025/2005 (Cerinţe Generale pentru Competenţa Laboratoarelor de Încercări şi Etalonări). În cadrul Administraţiei Naţionale Apele Române, există 4 laboratoare regionale: Vâlcea, Bucureşti, Bacău şi Cluj. Ca laborator regional, Laboratorul Direcţiei Apelor Olt a beneficiat de programul Phare Nr. 017 553.03.03/2005- ,,Achiziţia de echipamente pentru monitorizarea calităţii resurselor de apă”, prin care, începând cu anul 2008, a beneficiat de dotare cu echipamente de laborator performante, iar personalul de laborator a participat la cursuri de perfecţionare organizate de ANAR, pentru toată gama de echipamente nou achiziţionate.


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.