Sunteţi aici: Pagina principală // Actualitate

Comuna Popesti va avea Centru Multifunctional de Servicii Sociale

camin batrani2• Copiii provenind din familiile defavorizate vor beneficia de serviciile acestui centru, finanţat de Uniunea Europeană

Comuna Popeşti, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, a demarat implementarea proiectului pentru realizarea unui Centru Multifuncţional de Servicii Sociale, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.2 – „reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, pentru care a semnat contractul de finanţare nerambursabilă 3746/05.07.2013, împreună cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Organismul Intermediar POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Proiectul are o durată de implementare de 15 luni şi o valoare totală a investiţiei de 1.295.718,70 lei, din care valoarea eligibilă este de 871.530,37 lei. Contribuţia Uniunii Europene este de 740.800,81 lei, a Guvernului României în cuantum de 320.648,96 lei, iar a beneficiarului – comuna Popeşti este de 234.268,93 lei.
„Investiţia prevede realizarea unui centru multifuncţional de servicii sociale în comuna Popeşti, satul Curtea, iar lucrările vizează o clădire care a avut destinaţia de şcoală (în prezent, nu se desfăşoară activităţi în interiorul acesteia), aflată în degradare. Pentru realizarea unei infrastructuri adecvate furnizării serviciilor sociale menţionate se doreşte îmbunătăţirea aspectului şi ridicarea gradului de confort al clădirii prin modernizarea interiorului, refacerea acoperişului, a finisajelor exterioare, termoizolare şi echiparea corespunzătoare cu aparatură IT şi cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii sociale.”, a precizat primarul Constantin Şerban.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale cu caracter primar în comuna Popeşti, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. Proiectul are şi un obiectiv specific, respectiv îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru servicii sociale în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin crearea unui nou centru multifuncţional de servicii sociale care să reunească atât un centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, a cărui misiune va fi de a asigura servicii de consiliere psihologică victimelor violenţei în familie, pentru depăşirea situaţiilor de criză, servicii de informare şi orientare, precum şi servicii de consiliere juridică. Se doreşte şi crearea unui centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, a cărui misiune va fi sprijinirea şi asistarea părinţilor pentru a putea face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează relaţiile de familie, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora: „Este un proiect important pentru noi, iar în momentul în care acesta va prinde contur va avea un impact pozitiv asupra comunităţii locale din Popeşti. Va contribui la incluziunea socială a categoriilor vulnerabile, la integrarea sau reintegrarea socială a beneficiarilor, la creşterea calităţii vieţii acestora şi la asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.”, a concluzionat primarul Şerban.


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.