Sunteţi aici: Pagina principală // Administraţie

„Profics” ofera cursuri gratuite pentru 2.000 de cadre didactice

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, Casa Corpului Didactic Vâlcea, Casa Corpului Didactic Giurgiu, S.C. Softwin S.R.L. şi S.C. Inform S.R.L. derulează, în prezent, un proiect de formare inovativ denumit „Carieră de succes în învăţământul preuniversitar”. Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere” şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.3. – „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”. Obiectivul principal al proiectului se referă la îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia la oportunităţi de formare în domenii prioritare de reformă în educaţie, prin intermediul unui program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare continuă. „Până în momentul de faţă, au intrat în circuitul de formare 1280 de cadre didactice, au finalizat ciclul de formare deja 500 de cursanţi, iar sâmbătă am mai avut încă o etapă de certificare pentru încă 500 de cursanţi, urmând ca pe 12 iulie să finalizăm un nou ciclu. Diferenţa de 280 vor finaliza anul viitor, în martie, după ce li se vor adăuga restul până la 500 de cursanţi. Suntem puţin peste jumătatea derulării proiectului, deoarece grupul ţintă este de 2.000 de cadre didactice. Programul de formare cuprinde patru cursuri, aproximativ 300 de ore, echivalente a 98 de credite.”, a declarat managerul de proiect Maria Ochescu.
Jumătate din ore se desfăşoară accesând platforma on-line
Cei 2.000 de cursanţi sunt repartizaţi pe cele două regiuni, Sud-Vest Oltenia, cu centrarea pe judeţul Vâlcea, şi Sud Muntenia, cu centrul în judeţul Giurgiu. Judeţul Vâlcea are 1.200 de cursanţi, iar Giurgiu 800. Jumătate din orele de curs se desfăşoară normal, iar cealaltă jumătate accesând platforma de instruire on-line, realizată de unul dintre partenerii proiectului. Cum, prin toate activităţile sale, PROFICS îşi propune „inovaţia” în educaţie, nu putea să nu ţină cont şi de aceste realităţi ale secolului 21 şi, implicit, de cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească astăzi un cadru didactic, pentru a asigura un act educaţional de calitate şi pentru a se ridica la nivelul aşteptărilor elevilor săi. Pentru aceasta, PROFICS oferă cursanţilor o platformă de instruire online care se îmbină armonios, prin toate componentele sale, cu instruirea faţă în faţă: „Până în acest moment, noi avem aproape 800 de cursanţi, iar Giurgiu are diferenţa până la 1.280. Activitatea de formare este asigurată de 33 de formatori, mulţi dintre ei regionali. De ce această denumire? Pentru că sistemul de formare este foarte modern şi actual. Este vorba de un sistem de formare mixt, adică se alocă un cuantum de ore pentru instruirea faţă în faţă, restul formarii desfăşurându-se în sistem on-line, în condiţiile în care unul dintre partenerii noştri a realizat şi o platformă de instruire on-line. Aproximativ jumătate din orele de curs se derulează accesând această platformă.”, a mai spus managerul de proiect.
63% dintre participanţi consideră sistemul ca fiind eficient şi 35% ca fiind foarte eficient
La încheierea primei serii de formare continuă a cadrelor didactice, desfăşurată în sistem „blended learning”, a fost aplicat un sondaj având următoarele obiective: identificarea gradului de eficienţă a învăţării prin metoda „blended learning”; evaluarea impactului utilizării tehnicilor moderne de învăţare în formarea/dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a promova strategii electronice de predare – învăţare – evaluare; identificarea celui mai util modul de formare într-o comunitate de studiu. Astfel, au fost concepute şase întrebări, la sondaj au participat 320 de cadre didactice formate în prima serie a programului PROFICS, rezultatele fiind următoarele: 63% dintre participanţi au considerat sistemul ca fiind eficient şi 35% ca fiind foarte eficient. Aceasta este o confirmare a utilităţii formării continue a cadrelor didactice într-o comunitate de studii şi datorită interesului dovedit pentru noile strategii de învăţare. De exemplu, 69% dintre respondenţi ar folosi o astfel de metodă în predarea disciplinei specifice şi încă 25% ar folosi-o în oarecare măsură. Utilitatea strategiei „blending learning” în formarea continuă a cadrelor didactice este susţinută de cele 70 de procente în favoarea descoperirii unor metode şi mijloace noi, moderne de instruire, de cele 61 de procente pentru formarea abilităţilor şi însuşirea cunoştinţelor necesare utilizării unei platforme online de instruire. Acestea sunt cele mai importante achiziţii resimţite de cadrele didactice la finele programului PROFICS de formare continuă. De asemenea, 95 % dintre utilizatorii platformei Profics care au răspuns la sondaj apreciază că fluxul informaţional al cursurilor a fost logic. Acest aspect este important, deoarece verifică şi din această perspectivă alegerea corectă a îmbinării instruirii faţă în faţă cu învăţarea pe platformă, în ritm şi stil propriu fiecărei persoane. Referitor la impactul pozitiv pe care cursurile l-au avut asupra formabililor, ed. Ramona Glonţ, GPN Fişcălia, a declarat: „Este un curs bine organizat, cu un formator bine pregătit (care a ştiut să ne facă pe toţi să ne simţim ca la o masă rotundă, nu ca la şcoală). Mi-au plăcut schimburile de experienţă, faptul că toţi colegii s-au implicat şi au împărtăşit din experienţa de la catedră.”, în timp ce ed. Claudia Gîscă, GPP Nord 2 Râmnicu Vâlcea, a precizat că acest curs „este folositor, deosebit de interesant şi interactiv!”.
Mai multe locuri disponibile pentru femeile din mediul rural
Managerul de proiect ne-a mai precizat că cei care doresc să se înscrie la aceste cursuri nu trebuie să îndeplinească nici un fel de condiţii „deosebite”, singurele aspecte fiind cele legate de exigenţele grupului ţintă: „Ca orice proiect strategic, există nişte indicatori ai grupului ţintă şi aceşti indicatori se axează pe grupurile dezavantajate. Numărul de locuri este mai generos alocat colegilor din mediul rural, avem un procent de aproximativ 75% pentru mediul rural şi grupurile dezavantajate, unde intră femeile, cu un procent de 60%.”, a concluzionat Maria Ochescu.

Dezvoltarea durabilă, principalul obiectiv al proiectului
„Unul dintre obiectivele instituţiei noastre este de a iniţia, promova, implementa şi populariza măsuri în domeniul educaţional, în conformitate cu strategia UE, de dezvoltare durabilă sub aspect economic, social, cultural şi ecologic. Absolvenţii au înţeles să participe în mod activ la rezolvarea unor probleme globale care au importanţă pentru ei şi pentru cei din jurul lor. De aceea, aceştia vor aplica în situaţii reale ceea ce au învăţat în şcoală, interacţionând şi relaţionând cu persoane din comunitate. Aceasta îi va ajuta pe tinerii absolvenţi să se integreze în comunităţile în care trăiesc ca buni cetăţeni cu roluri sociale productive.”, a declarat Ana-Maria Floroiu, responsabil informare, diseminare şi relaţii cu publicul din cadrul ISJ Vâlcea.
În vederea atingerii obiectivelor, în lunile decembrie 2011 – mai 2012 au fost realizate întâlniri de lucru cu partenerii implicaţi în activităţile proiectului, după a doua şi a treia anchetă de teren; activităţi de informare, publicitate şi diseminare; administrarea şi actualizarea secţiunii dedicate proiectului pe pagina web a solicitantului şi a partenerilor; conceperea materialelor de informare şi publicitate – buletine informative tematice, după a treia etapă de monitorizare; elaborarea componentei dinamice a chestionarului (pentru promoţia 2010-2011, la 6 luni şi 12 luni); elaborarea criteriilor pentru selecţia operatorilor de interviu şi aplicarea acestor criterii; elaborarea ghidului cu instrucţiuni pentru operatorii de teren; întâlniri cu operatorii de teren pentru a treia etapă de monitorizare; aplicarea chestionarelor la şase luni de la absolvire pentru promoţia 2010 – 2011; prelucrarea statistică, analiza şi interpretarea informaţiilor şi datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor la şase luni absolvenţilor de liceu tehnologic, nivel 3 de calificare, pentru anul şcolar 2010-2011.
Grupul ţintă: elevii din promoţia 2010

Cea mai importantă activitate a proiectului şi ultima până în acest moment a fost aplicarea chestionarului la 12 luni după terminarea studiilor: „Activitatea a fost realizată de 69 de operatori de teren (45 de operatori din judeţul Cluj şi 24 din judeţul Vâlcea). Operatorii s-au deplasat la domiciliul absolvenţilor, au intervievat şi au completat chestionarele.”, a declarat Ana-Maria Floroiu.
Grupul ţintă a fost constituit din toţi absolvenţii de ÎPT, nivel 3 de calificare, rută directă, ai promoţiei 2010 din judeţul Vâlcea. Datele statistice necesare identificării grupului ţintă au fost puse la dispoziţie de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea. Datele statistice ale ISJ Vâlcea arată că, la sfârşitul anului şcolar 2009/2010, dintre cei 1211 absolvenţi ai nivelul 3 de calificare, rută directă, 40% erau absolvenţi de profil „Tehnic”, 28,6% absolvenţi de profil „Resurse naturale şi protecţia mediului” şi 31,4% absolvenţi ai profilului „Servicii”. Indicatorul vârsta absolvenţilor este unul important, mai ales din perspectiva reîntoarcerii tinerilor în sistemul educaţional. Distribuţia absolvenţilor intervievaţi după variabila vârstă arată că marea majoritate a acestora aveau la 12 luni de la absolvire 20 de ani (62,1%).
99,7% dintre absolvenţii promoţiei 2010 din judeţul Vâlcea aveau la momentul anchetei între 19 şi 21 de ani. Tot atâţia dintre absolvenţii anului 2010 – ÎPT, nivel 3 de calificare, rută directă, au obţinut certificate de competenţă profesională atunci când au absolvit nivelul trei de calificare. Cei care nu au obţinut certificate de competenţă profesională au urmat cursuri de calificare în următoarele domenii: „tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii”, „tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului” şi „tehnician în turism”.
70% şi-au depus dosarul pentru continuarea studiilor
Majoritatea absolvenţilor de ÎPT, nivel 3 de calificare, rută directă – promoţia 2010 (70% dintre aceştia), declarau la 12 luni de la absolvire că şi-au depus dosarul pentru continuarea studiilor după terminarea nivelului trei de calificare.
Promovarea examenului de bacalaureat a fost realizată de 96,1% dintre absolvenţii de ÎPT, nivel 3 de calificare, rută directă, absolvenţi ai promoţiei 2010 din judeţul Vâlcea. Absolvenţii care nu au promovat examenul de bacalaureat sunt în general cei ai profilului tehnic: 64,4% dintre cei care nu au promovat bacalaureatul.
„Poate că una dintre realizările acestui proiect va fi şi aceea că va deschide şcoala către societate, ajutându-l pe tânăr să se cunoască pe sine, cunoscând principiile de funcţionare a lumii în care trăieşte. Găsirea unui loc de muncă în concordanţă cu calificarea dobândită, prin sistemul de formare iniţială şi aspiraţiile individuale, dificultăţile de adaptare la cerinţele unui loc de muncă sunt determinate de depăşirea blocajelor de comunicare, de adecvare a competenţelor dobândite de tânărul absolvent (şi aici am în vedere şi competenţa lingvistică) la aşteptările angajatorilor.”, a concluzionat Ana Maria Floroiu, de la ISJ Vâlcea.


Postaţi pe: FacebookScrieţi un comentariu

Copyright © 2012 Ultimele stiri – Impact Real. Toate drepturile revin.